ناوی پلانەکان نرخ گێگابایت ماوە
چۆنی 5,000 دينار بێسنور* 4ڕۆژ
سەرچاو 10,000 دينار 25 گێگابایت 30ڕۆژ
سلاو 15,000 دينار 50 گێگابایت 30ڕۆژ
سپێدە باش 20,000 دينار بێسنور** 30ڕۆژ
فەرموو 25,000 دينار بێسنور*** 30 ڕۆژ
بەخێربێیت 35,000 دينار بێسنور**** 30 ڕۆژ
باشی 50,000 دينار بێسنور***** 30 ڕۆژ


تێبینی:

* ڕێساکانی بەکارهێنانی گونجاو لەگەل ئەم پلانەدا کارا کراوە بۆ گەیاندنی خزمەتگوزارییەکی باشتر بە بەشداربوانمان، ڕۆژانە لەدوای بەکارهێنانی ٦ گێگابایت خێراییەکەت کەم دەبێتەوە

** ڕێساکانی بەکارهێنانی گونجاو لەگەل ئەم پلانەدا کارا کراوە بۆ گەیاندنی خزمەتگوزارییەکی باشتر بە بەشداربوانمان، مانگانە لەدوای بەکارهێنانی٨٥ گێگابایت خێراییەکەت کەم دەبێتەوە

*** ڕێساکانی بەکارهێنانی گونجاو لەگەل ئەم پلانەدا کارا کراوە بۆ گەیاندنی خزمەتگوزارییەکی باشتر بە بەشداربوانمان، مانگانە لەدوای بەکارهێنانی ١٦٠ گێگابایت خێراییەکەت کەم دەبێتەوە

**** ڕێساکانی بەکارهێنانی گونجاو لەگەل ئەم پلانەدا کارا کراوە بۆ گەیاندنی خزمەتگوزارییەکی باشتر بە بەشداربوانمان، مانگانە لەدوای بەکارهێنانی ٣٠٠ گێگابایت خێراییەکەت کەم دەبێتەوە
***** ڕێساکانی بەکارهێنانی گونجاو لەگەل ئەم پلانەدا کارا کراوە بۆ گەیاندنی خزمەتگوزارییەکی باشتر بە بەشداربوانمان، مانگانە لەدوای بەکارهێنانی ٤٠٠ گێگابایت خێراییەکەت کەم دەبێتەوە

 

پلانی مۆبایل

پلانی مایفای